Participaties

Asbest Partners Afdrukken

Asbest Partners België en Asbest Partners Brabant zijn vooraanstaande spelers in de sector van de asbestverwijdering, met activiteiten in België en Nederland.

Het bedrijf richt zich vooral op complexe projecten, zoals grote kantoorgebouwen, monumenten, fabrieken, tunnels, bruggen en schepen. Asbest Partners werkt dikwijls, al of niet middels een tijdelijke vereniging, samen met aannemers, sloopbedrijven en saneerders.

www.asbestpartners.eu

Nieuws