Investeringsstrategie

Investeringsstrategie Afdrukken

Een investeringsstrategie met een duidelijke focus

KeBeK is een onafhankelijk Belgisch investeringsfonds dat participeert in solide middelgrote bedrijven met een identificeerbaar potentieel voor verdere waardecreatie.

KeBeK investeert typisch tussen 2 en 10 miljoen euro per project en heeft een investeringshorizon van 5 tot 7 jaar. De doelbedrijven hebben meestal een omzet tussen 10 en 50 miljoen euro en een operationele cashflow (EBITDA) tussen 1,5 en 10 miljoen euro.

KeBeK neemt meestal controleparticipaties, maar minderheidsbelangen worden niet uitgesloten indien KeBeK een aantal aandeelhoudersrechten kan verwerven. Dit kan desgevallend ook samen met gelijkgezinde investeerders.

Alle sectoren komen in aanmerking, maar bedrijven waarbij het product nog in ontwikkeling is of waarbijde klantenbasis en/of marktpotentieel nog bewezen moeten worden, vallen buiten de doelgroep.

Het potentieel voor verdere waardecreatie moet vertaald kunnen worden naar een concreet en haalbaar ondernemingsplan.